Aktuality

Pro informování ohledně dění v klubu Hoopers.cz

21.3.2018
* Stále probíhá jednání o zařazení spolku pod ČKS.
* Smysl sdružování zájemců o hoopers bude mít tehdy, bude-li dostatek zájemců o tento sport a pořadatelů závodů. Situace v celé Evropě je momentálně taková, že neexistují jednotná pravidla, neexistuje obecně uznávaný systém pro školení rozhodčích nebo instruktorů. Často bývá v zemi i několik spolků či klubů, které mají lehce odlišné vize tohoto sportu. Klub Hoopers CZ si tak bere inspiraci z různých klubů různých zemí, a vzhledem k vývoji situace nejen u nás, ale v celé Evropě, je před námi spousta let testování, jaké limity náš sport může mít.
Proto prosím berte existenci klubu s rezervou. Jeho momentálním cílem je poskytnout informace o existenci tohoto sportu a nabídnout možná pravidla, kterými se u nás bude řídit. Spolu se zvyšujícím se počtem zájemců vznikla potřeba tyto zájemce o členství evidovat, evidovat trénující střediska i jednotlivé psy, nabídnout místo, kde se budou dát najít informace o závodech i o jednotlivých psech. V dnešní době takové výhody mohou poskytovat webové stránky a registrační systémy. Požadavky na podobný systém jsou však obrovské, takže přestože se na něm již nějakou dobu pracujeme, ještě nejsme schopni nabídnout ho veřejnosti. Prosím tedy o strpení – jakmile budeme moci nabídnout něco dalšího, zcela jistě se vše dozvíte.
Do té doby přijměte prosím pozvání do FB skupiny Hoopers v ČR, která si klade za cíl sdružovat zájemce o tento nový sport, nabízet videa a sekvence z tréninků, informovat o konaných závodech a jiných akcích.
* vypsány závody konané pod hlavičkou klubu Hoopers CZ – budou se konat 27.5. 2018 v Prostějově
* vypsána intenzivka pro instruktory nebo zájemce o trénování Hoopers – bude se konat 8.5.2018 v Ostravě